main

בעקבות התפתחות האינטרנט החלו מדעני מחשב להתעניין בכלכלה ובתורת המשחקים. למעלה מ-90% מרווחי חברת גוגל בשנת 2014 הגיעו ממכירת מודעות מילים במנוע החיפוש המקוון של החברה. ניתן לראות את מנגנון מכירת מודעות המילים וקביעת התשלום עבור המודעות כסוג של מכירה פומבית שמבצעת חברת גוגל. דוגמא נוספת: את פלטפורמת המכירות הפומביות העצומה בהיקפה איביי (ebay) יזם ופיתח תוכניתן.

תורת המשחקים עוסקת בניתוח מצבים אסטרטגיים בהם משתתפים שחקנים בעלי רצונות שונים, והיא מנסה לענות על שאלות כמו מהי האסטרטגיה הטובה ביותר לכל משתתף ואיך ניתן לחזות את התוצאה של משחק נתון. תורת המשחקים האלגוריתמית היא נקודת מפגש בין 3 תחומים: כלכלה, תורת המשחקים ומדעי המחשב.

 

Advertisements