שקפים והרצאות

הרצאה 1 – הקדמה  pptx

הרצאה 2 – מבוא לתורת המשחקים pptx

הרצאה 3 – בחירה חברתית ומשפטי אי אפשרות pptx

הרצאה 4 – בעית התרמיל, מודל הוטלינג ומשחקי פוטנציאל pptx

הרצאה 5 – מחיר האנרכיה, מחיר היציבות והמשך בעית התרמילpptx

הרצאה 6 – חלוקות הוגנות: בעית העוגה ובעית השכירות pptx

הרצאה 7 – מכירות פומביות קלאסיות למוצר יחיד + מצגת של סטודנטים

הרצאה 8 – מכירות פומביות אופטימליות למוצר יחיד, קללת המנצח

VCG הרצאה 9 – מבוא לתכנון מנגנונים ומנגנון

הרצאה 10 – מגבלות מנגנוני VCG, בעית הקמת הגשר ומנגנון cost sharing + מצגת סטודנטים

הרצאה 11 – מנגנון כנה 2-קירוב לרווחה מוצרים זהים single-minded bidders, משפט רוברטס + מצגת סטודנטים

הרצאה 12 – מצגות סטודנטים

הרצאה 13 – מבוא למחשוב ענן ומצגות סטודנטים

הרצאה 14 – משפט שידוכים יציבים של גייל ושאפלי, מדוע מחירם של כרטיסי קולנוע הוא אחיד? וחשיבות מערכת משוב לקוחות בהצלחתה של ebay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s